Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroepen

De thema-afdeling kent de mogelijkheid tot het vormen van verschillende werkgroepen die dieper in gaan op een bepaald thema. Hieronder de werkgroepen die op dit moment actief zijn en vervolgens een aantal voorbeelden van werkgroepen die in het verleden hebben gefunctioneerd. Leden die een nieuwe werkgroep rondom een bepaald thema willen oprichten kunnen dit aangeven bij het bestuur waarna dit in een ALV van de Thema-afdeling kan worden geformaliseerd:

Actieve werkgroepen (mei 2020)

Deel de Welvaart:
De missie van Deel de Welvaart is om de D66-richtingwijzer “Beloon prestatie en deel de welvaart”  te verdiepen en uit te werken tot een heldere visie. Deze moet bruikbaar zijn bij het bepalen van D66-standpunten op allerlei belonings- en verdelingsvraagstukken. Daarbij is het doel om het D66-beleid met betrekking tot het delen van de welvaart te beïnvloeden in een richting die recht doet aan het sociale karakter van de Sociaal-Liberale visie. Bij het verwezenlijken van de missie worden radicale keuzes die politieke moed vereisen niet geschuwd!

Deel de Welvaart is opgericht in 2018 en een 25-tal D66-leden zijn betrokken bij een viertal sub-werkgroepen, namelijk:

Arbeid moet lonen richt zich op situaties waarin onrechtvaardige financiële uitkomsten resulteren als gevolg van machtsconcentraties, fiscale prikkels en ondoelmatige overheidssturing
Armoede en perspectief zoekt naar concrete oplossingen voor armoede en onvoldoende gelijke kansen vanuit achterstandssituaties
Basisinkomen streeft vanuit sociaal-liberale beginselen naar een onvoorwaardelijke financiële bodem waarbij extra arbeid rendeert op ieder niveau, hetgeen moet leiden tot meer regie over het eigen leven, gelijke kansen voor iedereen, een efficiëntere overheid en een stimulans voor de economie
Prohef onderzoekt de mogelijkheden om belasting op arbeid over te hevelen naar belasting op productie

Meer informatie over Deel de Welvaart op de website https://deeldewelvaart.nl

Levensbeschouwing:
De werkgroep Levensbeschouwing is een voortzetting van de opgeheven thema-afdeling Levensbeschouwing. Binnen de thema-afdeling Sociaal-Liberalisme willen we dit onderwerp nieuw leven inblazen. Hoe geven we als sociaal-liberalen invulling aan het begrip levensbeschouwing? Wat voor rol speelt levensbeschouwing in onze partij en hoe is dat zo gekomen? Zijn er blinde vlekken wat betreft levensbeschouwing in ons sociaal-liberale denken en zo ja, hoe geven we daar als moderne sociaal-liberalen kleur aan? Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan hoe het thema eenzaamheid te adresseren.Begin maart 2015 is een eerste aanzet gegeven aan deze werkgroep. Geïnteresseerden in dit thema die graag binnen de thema-afdeling actief willen worden kunnen zich via Mijnd66.nl aanmelden voor de werkgroep. Daarna zullen zij dan verdere informatie ontvangen [let op: het is dan wel nodig ook aangemeld te zijn bij de thema-afdeling]. In april 2015 is een kleine groep enthousiast begonnen met de eerste ideeën op een rij te zetten. Tot voorzitter van de werkgroep Levensbeschouwing is Gert Jan Geling verkozen. Bekijk hier het werkplan van de werkgroep. Neem contact op met Gert Jan Geling voor meer informatie over de werkgroep.

Werkgroepen die niet meer actief zijn:

  • De Sociaal-Liberale Leesclub om ‘klassieke’ politiek-filosofische werken te lezen, om ze aan het eigen (D66-)gedachtegoed te toetsen, maar vooral om ervan te leren en ons erdoor te laten inspireren tot wijze gedachten over wat sociaal-liberalisme inhoudt.
  • Financieel stelsel; enkele leden van de thema-afdeling hebben meegewerkt aan de totstandkoming van enkele publicaties rond de hervorming van het financiële stelsel in samenwerking met de thema-afdeling Economie. De visie uit deze stukken is onder ander terug te vinden in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer uit 2012. Hier kunt u deze stukken in hun geheel vinden.
  • Internationale vergelijking; deze werkgroep kijkt naar zusterpartijen van D66 in Europa en daarbuiten voor inspiratie, vergelijking en lessen voor zowel de filosofie als de dagelijkse praktijk van de Nederlandse politiek. Daarbij gaat veel aandacht naar Europese zusterpartijen die een vergelijkbare positie innemen in hun politiek landschap, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Servië.
  • Vergelijking verkiezingsprogramma’s grote steden; deze werkgroep heeft de concept-verkiezingsprogramma’s van enkele grote steden naast elkaar gelegd om te kijken of er opvallende verschillen te bespeuren waren. Eventuele verschillen zijn niet erg, maar dan moet er wel een verklaring voor zijn vanuit het gedachtegoed.

Laatst gewijzigd op 21 mei 2020