Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroepen

De thema-afdeling kent de mogelijkheid tot het vormen van verschillende werkgroepen die dieper in gaan op een bepaald thema. Enkele voorbeelden uit heden en verleden zijn:

  • Werkgroep Levensbeschouwing; de werkgroep Levensbeschouwing is een voortzetting van de opgeheven thema-afdeling Levensbeschouwing. Binnen de thema-afdeling Sociaal-Liberalisme willen we dit onderwerp nieuw leven inblazen. Hoe geven we als sociaal-liberalen invulling aan het begrip levensbeschouwing? Wat voor rol speelt levensbeschouwing in onze partij en hoe is dat zo gekomen? Zijn er blinde vlekken wat betreft levensbeschouwing in ons sociaal-liberale denken en zo ja, hoe geven we daar als moderne sociaal-liberalen kleur aan? Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan hoe het thema eenzaamheid te adresseren.Begin maart 2015 is een eerste aanzet gegeven aan deze werkgroep. Geïnteresseerden in dit thema die graag binnen de thema-afdeling actief willen worden kunnen zich via Mijnd66.nl aanmelden voor de werkgroep. Daarna zullen zij dan verdere informatie ontvangen [let op: het is dan wel nodig ook aangemeld te zijn bij de thema-afdeling]. In april 2015 is een kleine groep enthousiast begonnen met de eerste ideeën op een rij te zetten. Tot voorzitter van de werkgroep Levensbeschouwing is Gert Jan Geling verkozen. Bekijk hier het werkplan van de werkgroep. Neem contact op met Gert Jan Geling voor meer informatie over de werkgroep.
  • De Sociaal-Liberale Leesclub om ‘klassieke’ politiek-filosofische werken te lezen, om ze aan het eigen (D66-)gedachtegoed te toetsen, maar vooral om ervan te leren en ons erdoor te laten inspireren tot wijze gedachten over wat sociaal-liberalisme inhoudt. Aanmelden voor deze werkgroep kan via Mijnd66.nl.
  • Werkgroep financieel stelsel; enkele leden van de thema-afdeling hebben meegewerkt aan de totstandkoming van enkele publicaties rond de hervorming van het financiële stelsel in samenwerking met de thema-afdeling Economie. De visie uit deze stukken is onder ander terug te vinden in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer uit 2012. Hier kunt u deze stukken in hun geheel vinden.
  • Internationale vergelijking; deze werkgroep kijkt naar zusterpartijen van D66 in Europa en daarbuiten voor inspiratie, vergelijking en lessen voor zowel de filosofie als de dagelijkse praktijk van de Nederlandse politiek. Daarbij gaat veel aandacht naar Europese zusterpartijen die een vergelijkbare positie innemen in hun politiek landschap, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Servië.
  • Vergelijking verkiezingsprogramma’s grote steden; deze werkgroep heeft de concept-verkiezingsprogramma’s van enkele grote steden naast elkaar gelegd om te kijken of er opvallende verschillen te bespeuren waren. Eventuele verschillen zijn niet erg, maar dan moet er wel een verklaring voor zijn vanuit het gedachtengoed.

Laatst gewijzigd op 19 januari 2016