Steun ons en help Nederland vooruit

Doelstelling

Hoe organiseren we de zorg? Hoe houden we de bankensector stabiel? Dit soort vraagstukken liggen in het hart van de politieke besluitvorming. Politiek gaat immers (vaak) over het verdelen van schaarse goederen, en over het reguleren van menselijke interactie. Ordening noemen we dit ook wel. In de publicatie “Ordening op Orde” zet de Van Mierlo Stichting een sociaal-liberaal perspectief uiteen op ordeningsvraagstukken.

De thema-afdeling Sociaal-Liberalisme probeert deze theoretische handvatten concreet te vertalen op velerlei manieren binnen de partij.

Concreet betekent dat de thema-afdeling het doel heeft om D66-leden een kans te geven mee te werken aan de ontplooiing van het Sociaal-Liberalisme. Dit kan door evenementen te organiseren, moties aan te dragen, discussies te voeren en bijvoorbeeld samen liberale boeken te lezen.

Laatst gewijzigd op 28 juni 2020