Steun ons en help Nederland vooruit

Activiteiten

De thema-afdeling Sociaal-Liberalisme is een landelijke afdeling en stelt zich ten doel bij te dragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van het D66-gedachtegoed. De afdeling richt zich hierbij met name op het doordenken van de sociaal-liberale grondbeginselen naar beleidsvraagstukken van de middellange termijn. Praktische doelen daarbij zijn:

  • woordvoerder zijn voor leden;
  • discussie binnen de vereniging aanjagen;
  • klankbord zijn voor politici;
  • het beïnvloeden van partijstandpunten.

De thema-afdeling Sociaal Liberalisme wil een verbindend platform zijn tussen de leden, lokale en provinciale afdelingen, de Tweede en Eerste Kamerfracties, de Van Mierlo Stichting, het Landelijk Bestuur en het congres, daar waar het sociaal-liberale onderwerpen betreft. De thema afdeling onderneemt daarvoor diverse activiteiten:

  • bieden van een platform tot discussie voor leden om daarna eventueel moties en amendementen in te dienen;
  • organiseren van fringe-meetings op het landelijk congres;
  • organiseren van inhoudelijke sessies, dat kan in de vorm van een groter seminar of een kleinere bijeenkomst;
  • ondersteunen van concrete projecten;
  • het meeschrijven met papers over andere economische onderwerpen waarbij de sociaal-liberale component wordt uitgediepte en interne discussie aanjaagt.

Wij zijn continue op zoek naar enthousiaste en betrokken D66 leden die een bijdrage willen leveren aan het uitwerken van sociaal-liberale onderwerpen. Neem bij interesse dan contact met ons op!

Laatst gewijzigd op 28 september 2015