Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 mei 2016 maandag 7 maart 2016

Werkgroep Levensbeschouwing & Religie / Inhoudelijke Sessie op Congres (Rol van Religie in de Hedendaagse Samenleving)

Op het Landelijk Congres 103 organiseert de werkgroep Levensbeschouwing & Religie van de thema-afdeling Sociaal-Liberalisme een inhoudelijke sessie over het thema ”De rol van Religie in de Hedendaagse Samenleving”. Het thema religie leeft in de samenleving, maar binnen D66 is het nog wel eens een blinde vlek. Via sessie hopen we de discussie over dit…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 7 februari 2016

Jaarplan Thema-afdeling Sociaal-Liberalisme 2016

Inleiding Het doel van deze thema-afdeling is om leden de mogelijkheid te bieden om zich in het Sociaal-Liberalisme te verdiepen en dit voor D66 verder mee vorm te geven, bijvoorbeeld door het organiseren van verdiepingsbijeenkomsten. 2016 is het zevende jaar dat de thema-afdeling Sociaal-Liberalisme actief is. De thema-afdeling telt 274 leden.…

Bekijk nieuwsbericht

Jaarverslag Thema-afdeling Sociaal-Liberalisme 2015

Bestuurszaken en ledenaantallen 2015 was het zesde jaar dat de thema-afdeling Sociaal-Liberalisme actief was. De thema-afdeling telde aan het begin ongeveer 200 leden en had een bestuur bestaande uit drie leden: een voorzitter (John Bolte), een secretaris (Jan Puts), en een algemeen bestuurslid / mediacoördinator (Felix Zwart). De termijn van alle drie de bestuursleden…

Bekijk nieuwsbericht

Werkgroep Levensbeschouwing & Religie bezoekt de “De Remonstrantse Broederschap”

Afgelopen donderdag 28 januari bezocht de werkgroep Levensbeschouwing & Religie van de thema-afdeling Sociaal-liberalisme de Remonstrantse Broederschap in Utrecht. Alexander Overdiep ontving ons op het landelijk bureau van “de Remonstrantse Broederschap”. Allereerst hebben wij een uiteenzetting gekregen over de meer dan 400 jaar kerkgeschiedenis van Nederland en in het bijzondere die van de remonstranten.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 19 januari 2016 dinsdag 10 maart 2015

Nieuwe werkgroep Levensbeschouwing

De werkgroep Levensbeschouwing is een voortzetting van de opgeheven thema-afdeling Levensbeschouwing. Binnen de thema-afdeling Sociaal-Liberalisme willen we dit onderwerp nieuw leven inblazen. Hoe geven we als sociaal-liberalen invulling aan het begrip levensbeschouwing? Wat voor rol speelt levensbeschouwing in onze partij en hoe is dat zo gekomen? Zijn er blinde vlekken wat betreft levensbeschouwing in ons sociaal-liberale…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 4 maart 2015

Jaarplan 2015

Jaarplan Thema-afdeling Sociaal-Liberalisme 2015 Inleiding 2015 is het zesde jaar dat de thema-afdeling Sociaal-Liberalisme actief is. De thema-afdeling telt ruim ongeveer 200 leden en heeft een bestuur bestaande uit drie leden: een voorzitter (John Bolte), een secretaris (Jan Puts), en een algemeen bestuurslid / mediacoördinator (Felix Zwart). …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 18 februari 2015

Jaarverslag 2014

De thema-afdeling heeft in 2014 een druk jaar gehad. Zie hier een beknopt overzicht: Januari: Moties en amendementen op het Europees Verkiezingsprogramma, alsmede algemene moties en amendementen verzameld, te behandelen op het voorjaarscongres. Mede-organisator inhoudelijke sessie, met de thema-afdeling Rechtstaat en Democratie, ¨De dilemma’s van bestuurlijke herindeling¨ met Tweede…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 februari 2015

Meedoen met de thema-afdeling?

De thema-afdeling is continu op zoek naar geïnteresseerden. Bijvoorbeeld om activiteiten te organiseren, position papers te schrijven of gewoon om een goede discussie te hebben. Kijk daarom op de agenda voor een activiteit, of meld je bij het bestuur om actief te worden.

Bekijk nieuwsbericht