Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 februari 2016

Werkgroep Levensbeschouwing & Religie bezoekt de “De Remonstrantse Broederschap”

Afgelopen donderdag 28 januari bezocht de werkgroep Levensbeschouwing & Religie van de thema-afdeling Sociaal-liberalisme de Remonstrantse Broederschap in Utrecht. Alexander Overdiep ontving ons op het landelijk bureau van “de Remonstrantse Broederschap”.

Allereerst hebben wij een uiteenzetting gekregen over de meer dan 400 jaar kerkgeschiedenis van Nederland en in het bijzondere die van de remonstranten. Deze werden uitgewerkt via drie hoofdlijnen:

  • historie,
  • cultuur en
  • politiek.

Een tijd van vele veroordelingen, schuilkerken en verbanningen die gepaard gingen met de welbekende synode van Dordrecht. Ondanks de kennis van onze leden over kerkgeschiedenis en remonstrantisme in Nederland viel op dat er wel verrassende en onbekende feiten naar voren kwamen. Zoals het begrip remonstrantisme zich ontsprong van het opstellen van de verweerschriften om beschuldigingen om te leggen. Een actuele discussie tijdens het werkbezoek was het vraagstuk of de koninklijke aanhaal zin “bij de Gratie Gods” in de preambule van de wet wel zo nodig geschrapt diende te worden. Want eenmaal was het ook een zaak van de koning om dit in samenspraak met het parlement te bekijken.

De werkgroep heeft het initiatief genomen om voortaan werkbezoeken af te leggen aan lokale en landelijke geloofs-en levensovertuigingsgemeenschappen. Doel is om meer kennis en contacten op te bouwen voor de werkgroep. Maar vooral met het oog om politieke onderwerpen die in de maatschappij spelen te bespreken en daarover in discussie te treden.

Bestuurslid Zouhair Saddiki

Werkgroep Levensbeschouwing en Religie

D66 Thema-afdeling Sociaal Liberalisme

12592177_929012207135868_6468508074048453360_n