Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 februari 2016

Jaarverslag Thema-afdeling Sociaal-Liberalisme 2015

Bestuurszaken en ledenaantallen
2015 was het zesde jaar dat de thema-afdeling Sociaal-Liberalisme actief was. De thema-afdeling telde aan het begin ongeveer 200 leden en had een bestuur bestaande uit drie leden: een voorzitter (John Bolte), een secretaris (Jan Puts), en een algemeen bestuurslid / mediacoördinator (Felix Zwart). De termijn van alle drie de bestuursleden liep af in 2015, dus hebben ze allen hun post tegelijk beschikbaar gesteld, en zijn er in september digitale verkiezingen gehouden. Er waren vier kandidaten voor drie posten.

Het nieuwe bestuur is voor een periode van drie jaar officieel geïnstalleerd op de ledenvergadering van 8 december 2015, en bestaat uit: een voorzitter (John Bolte), een secretaris (Felix Zwart) en een algemeen bestuurslid (Jan Puts). Tevens is er een oproep gedaan voor een nieuw bestuurslid waar Zouhair Saddiki zich beschikbaar voor heeft gesteld, hij is als a.i. aangewezen. De verkiezing volgt begin 2016.

In samenspraak met het LB en het bestuur van de thema-afdeling Religie en Levensbeschouwing is besloten om deze TA verder te laten gaan als de permanente werkgroep Levensbeschouwing en Religie van de TA Sociaal-Liberalisme.

We zijn gegroeid en hadden aan het einde van het jaar 274 leden.

Communicatie
De vernieuwde TA-website met gevulde agenda is half februari 2015 online gegaan.

Bestuurslid Felix Zwart heeft samen met afdelingslid Erkan Özşen het artikel: ”De Europese soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend” gepubliceerd in de Idee naar aanleiding van een symposium over Europa dat de thema-afdeling in 2014 had georganiseerd.

Inhoud
Jaarthema’s rond kerndoelstelling discussie binnen de vereniging aanjagen
Op 22 september 2014 werden door de ledenvergadering na discussie en stemming de jaarthema’s voor 2015 vastgesteld:

  • Economische ongelijkheid
  • Humane levensbeëindiging
  • Strafrecht en detentie

Uiteraard was er daarnaast ruimte voor actueel politieke thema’s en samenwerking met andere groepen, bijv. de discussieavond over anti-terreurmaatregelen “Is veiligheid maakbaar?” i.s.m. thema-afdeling Democratie en Rechtsstaat

Beïnvloeden van partijstandpunten
De thema-afdeling diende in 2015, zoals in voorgaande jaren, op elk congres een aantal moties en/of amendementen in. Hiertoe werd per congres een fysieke bijeenkomst georganiseerd ter voorbereiding.

Activiteiten