Steun ons en help Nederland vooruit

D66 thema-afdeling Sociaal-Liberalisme

Welkom op de website van de D66 thema-afdeling Sociaal-Liberalisme.

De thema-afdeling Sociaal-Liberalisme is een landelijke afdeling met ongeveer 300 leden en stelt zich ten doel bij te dragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van het D66-gedachtengoed.

Lees verder

D66 is een sociaal-liberale partij

Sociaal-Liberalisme is een politieke denkrichting waarin de vrijheid (libertas) van denken, geloven en handelen van het individu centraal staat. Even belangrijk als deze vrijheid is de verbondenheid die de individuele leden van een samenleving (societas ) onderling met elkaar ervaren. Vrijheid en onderlinge verbondenheid gaan binnen het sociaal-liberalisme hand in hand en zijn daarbij even belangrijk. Alleen in een samenleving waarin individuen elkaar respecteren en met elkaar samenwerken, kunnen samenleving én individu beide tot volle bloei komen.